• Slevar
 • The Golden Knife
 • Apelsinkramaren Barnkarmstol.
 • Tråg Cloudberry Jam
 • Vitterorrar vid rotvältan
 • Livsträd Betula Ludens. Umeå Airport
 • Rockhuvuden Slöjdivism
 • Karmstol - Omfamnaren
 • Ordtavlor - Vi äro alla av förgängelsen. Tiden går inte -den kommer. Homo Ludens.
 • Kitty Hawk - Bänk Umeå Airport
 • Hästar Rimfaxe
 • Slevar och skedar 2016.

Slöjd

Det etymologiska ursprunget för ordet slöjd kommer från vikingatid med slög. Det betyder både slug, händig och praktisk, en slag streetsmart-betydelse som i högsta grad har att göra med överlevnad.  I Västerbotten lever ordet vidare i vår dialekt. Vi säger;  ”Jag är INT OSLÖG”. Det är en dubbel negation. Int och O är som två minustecken som blir ett plus. Det betyder helt enkelt att vi utan att åthäva oss och göra oss märkvärdiga säger att vi är praktiskt skickliga.
Slög är den tusenåriga ordstammen till slöjd. Int oslög har blivit mitt motto genom åren.

Alla slöjdade ytor är skurna med skärande järn. Kniven är vanligast, först grovbearbetad med yxa eller tjäckel, sedan med bandkniv i täljhästen. Givetvis får också handsågarna arbeta, borrarna rotera och hyvlarna sjunga. Ibland i rått virke, sedan varsamt torkat för att så småningom få ytorna slätt täljda. Det trärena ytorna är indränkt i rå linolja och färgen är målad med konstnärslinoljefärg på tub. Med tidens tand får de en vacker ålderdomlig patina.