Föredrag

Jag håller föredrag om mina inspirationskällor och om mitt förhållningssätt till att slöjda i trä.
Exempel på föredrag

”Int oslög – en berättelse om slöjdtradition, kreativitet och folkkonst”
Historier om täljda hästar och skurna elgitarren med slöjdaren   s u r o l l e   alias Jögge Sundqvist, om den skapande processen bakom hans  slöjdade uttryck. Han definierar också de fyra väggarna i sitt fiktiva slöjdrum  och visar bilder från sitt 35-åriga slöjdarliv.
Tid ca 90 min.

Slöjda i trä unplugged
Med kniv, yxa och rått virke. Efteråt demonstrerar slöjdaren   s u r o l l e   alias Jögge Sundqvist täljning av krympburk samt en inblick i mönsterskärning.
Tid föredrag och demo ca 90 min..

Titlar på föredragen varierar beroende på målgrupp och sammanhang. Begär in offert för priser och innehåll.