• Jögge Sundqvist håller kurs på Musolles museum i Nälden

Lärandet

Lärandet är en vital del av min verksamhet. Jag håller kurser, föreläsningar, föredrag, men gör även uppskattade slöjdföreställningar.  Nedan ger jag en inblick i mina olika sätt att lära ut.

Besök mitt kalendarium för att få koll på när och var jag lär ut.