• Grekiskt Altarkors Sjöfruskolan
  • Ljusbärare Placering Sjöfruskolan, Umeå
  • Altare - Placering Sjöfruskolan, Umeå
  • Detalj Altardörrar Sjöfruskolan, Umeå
  • Detalj Grekiskt kors Placering Sjöfruskolan, Umeå

Kyrklig utsmyckning Sjöfruskolan, Umeå. 2010

Altare och Ljusbärare

Om altaret i Sjöfruskolan, Umeå. 2010
Att göra en kyrklig utsmyckning har sedan länge varit en dröm och längtan. Tidigt, under mina studier med papper, penna och kamera av den folkliga slöjden kom insikten till mig om att den folkliga slöjden alltid influerats av kyrklig interiör. Att slöjdare under högmässan hämtat förlagor från bilder, mönster och renässansgesismer till sitt eget slöjdande. Inspiration hämtades också från de illustrationer som fanns i figurbibeln från medeltid, med dess naivistiska men tydliga bildspråk och fostrande bildestetik. Det här var innan svenska kyrkan skaffade nationella arkitekter vid slutet av 1700-talet, när man fortfarande anlitade lokala slöjdare och hantverkare för utsmyckning och byggande av kyrkan. Utifrån den illustrerade bibeln tolkades änglar, smådjävlar, trumpeter, mystiska djur, fåglar, och bibliska sekvenser.
    Men mitt intresset för den bibliska folkkonstnärliga illustrationerna har aldrig blommat fullt ut. Inte förrän nu inför utsmyckningen av Sjöfruskolans kykorum. Mitt uppdrag blev att göra ett mobilt altare med krafttorn och kors. Till detta kom tre stycken ljusskepp med genomsiktig spant som svävar över både skolelevers och kyrkobesökares själabryderier.

Altaret
Altaret är inspirerat av ett norskt kistebord från 1400-talet som har ett utrymme för förvaring under bordskivan. I original med drakhuvuden, men den fornnordiska estetiken gjorde kyrkan upp med redan på tusentalet så det kändes inte aktuellt att försöka återinföra den 2010. Den tunga konstruktionen med ingradade benbrädor och intappade sidostycken blev en bra motvikt till den enorma lokalen med ljusinsläpp under det 10 meter höga taket och med gradänger i kortänden att sitta på. Eftersom den skulle vara flyttbar, mobil, försågs den med små rullhjul under de breda benbrädorna för att tas fram vid gudstjänst.

Den sida som vänds mot betraktaren har två änglar skurna i relief med inskriptioneinrin INRI som är en akronym för ”Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum”, Jesus från Nasaret, judarnas konung.
I mitten finns en portal med två dörrar in till utrymmet under bordskivan för att kunna förvara kyrkliga accessoarer. Den pryds med livstulpanen Windla som med sin obändiga livskraft bevisar det eviga livets härlighet. Smidet i gångjärnen är tillverkat av Mikael Maasing efter ritning. Smidet är aningen överdimensionerat för att förstärka portalens tyngd.

Sidorna flankeras av två änglar, den ena vinkar ett varmt välkomnande ”till publiken” och den andra har en resolut och krävande hållning, en uppsyn man kan tolka lite som man vill, men för mig säger den; ”Vad ÄR själva meningen, egentligen”

Korset är till sin utformning nära besläktat med solkorset som är en cirkel med ett inneslutet plustecken, ett kors. Den övre halvan symboliserar luft och eld medan de nedre halvorna står för jord och vatten enligt etnologen Walker. Solkorset med sin cirkeln kan vara ett hjul i rullning eller symbolisera solen eller månen. Symbolen har samband med fruktbarhet och religiösa ritualer samtidigt som den har en skyddande verkan. Inom folkkonsten står korsets två riktningar bl a för växandet på två plan, både andligt och rationellt. Den lodräta linjen sågs som kontakten med det himmelska och andliga och den vågräta för det jordiska och rationella. I norden återfinns solkorset från bronsåldern 1500 – 500 f. Kr. När kristendomen kom fick solkorset ett nytt innehåll. När en kyrka blev invigd målade man eller högg man solkorset i på väggen till kyrkan för att visa att detta var Jesus egendom och att demonerna skulle hålla sig borta. Det verkade passande nu när kyrkan fanns innesluten i en skola.

 

 

Kraftpelare
Krafttornen är inspirerade av den trolovningscermoni som var vanlig hos allmogen under 16 – 1800 talet. Frieriet skulle slutligt förseglas med en gåva i form av ett textilt redskap. I det här fallet rör det sig om rockhuvudet som sitter på spinnrocken. Där fästs lintågorna för att kunna spinnas till en tråd. Ofta blev de rikt dekorerade med symboler, genombrutna dekorer och målade med kraftfulla färger för att imponera på den blivande bruden. I det här sammanhanget ser jag dem som krafttorn, ett slags polariserade kraftfält som likt moderna mobilmaster sänder ut energi till människor. Här finns kvinnligt, manligt, besvärjelser, önskningar, och förhoppningar, kort sagt – tro, hopp och kärlek – inskuret.

Kraftpelare Sjöfruskolan, del av Altare

Om färgerna – Den vita basen med svarta fragment är det godas balans mot det onda svarta, båda naturliga delar av livets väsen. Som kontrast tillförs djupt mörkblå, miloriblå, det tröstlösa melankoliska som botten i kors och kraftpelare. Det röda, blodet och det gröna, fotosyntesens blodsfärg, och ljusblått för himmel, sedan guld i centrala detaljer för det gudomligt högsinnet.

Ljusbärarna ”Pråmen”
Som pråmar ska de stäva genom det vatten som flyter i vuxenlivets vedermödor och ge förtröstan och tillit till en ung betraktare. De tre ljusbärarna är inspirerade av votivskeppen som ofta hänger i bönekapell efter norrlandskusten. De blir kontaktskapande metaforer med andra världar. materialet i ljusbärarna är krokvuxen björk från Klimpfjäll, (Tack Gunnar och Eva). Jag tog ett trettiotal ämnen med rätt böj för att uppnå största möjliga styrka i spanten. Ljushållarna är specialgjorda för ändamålet och tilvverkade av trycksvarvad mässing. De ska monteras i mars 2011. Den fina bilden är tagen av Peter Garpefjäll, Umeå.

Avslutningsvis vill jag varmt tacka kyrkoherde Lisa Tegby i Ålidhems församling. Utan hennes stöd och uppmuntran hade detta inte blivit av. Dessutom var det vansinnigt roligt att träffa Biskopen i Luleå Stift, Hans Stiglund som uttryckte sin förtjusning över altaret.